Agenda

25 mei 2022
Vrije woensdag Onderbouw A
26 t/m 27 mei 2022
Hemelvaartsvakantie
3 juni 2022
alle leerlingen vrij SO en VSO
6 juni 2022
2e Pinksterdag alle leerlingen vrij
8 juni 2022
Vrije woensdag groep Onderbouw A
20 juni 2022
Leerlingen VSO-afdeling vrij
21 juni 2022
Leerlingen SO-afdeling vrij
22 juni 2022
Vrije woensdag groep Onderbouw A
24 juni 2022
Zomerfeest SO
24 juni 2022
Feestavond VSO
30 juni 2022
Evaluatiegesprekken
5 juli 2022
Afscheidsavond schoolverlaters SO-afdeling
6 juli 2022
Vrije woensdag groep Onderbouw A
8 juli 2022
Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
11 juli t/m 19 augustus 2022
Zomervakantie