Kids

Welkom bij 't Kraaienest

Op deze website vindt u veel informatie over de school. Mocht u een vraag hebben of een bezoekje aan onze school willen brengen dan kunt u contact met ons opnemen.

 

't Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML), in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. De school heeft op het SO 6 groepen en op het VSO 5 groepen. De school staat op het terrein van Ipse de Bruggen in Nootdorp en deelt het gebouw met KinderDienstenCentrum KleurRijk.  

 

Kwaliteit onderwijs

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen in het schoolplan) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Voor meer informatie klik hier.

 

 • In vogelvlucht
  't Kraaienest is een kleinschalige school voor zeer moeilijk lerende leerlingen. De school valt onder het Haagse bestuur Lucas Onderwijs. De school bestaat uit 2 afdelingen: de SO-afdeling en de VSO-afdeling. Onze slogan is ‘Speciaal voor jou!’. We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en zorgen daarbij voor een uitdagend lesstofaanbod. Ons doel is een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.
  Lees verder ›
 • SO- afdeling
  Onze SO-afdeling bestaat uit 6 groepen:

   

  Onderbouw A,

  Onderbouw B,

  Middenbouw A,

  Middenbouw B,

  Bovenbouw en de

  Parallelgroep.

   

  In elke groep zitten gemiddeld 12 leerlingen. De klassenleiding bestaat uit een leerkracht en een onderwijsassistent. De Parallelgroep is een onderwijszorggroep. Hier zitten maximaal 8 leerlingen in.  Er is ook een zorgkracht van Ipse de Bruggen aanwezig.

 • VSO-afdeling
  Onze VSO-afdeling bestaat uit 5 groepen:

   

  VSO-A,

  VSO-B,

  VSO-C,

  VSO-D en de

  VSO Parallelgroep.

   

  VSO-A en de VSO Parallelgroep zitten op het hoofdgebouw. VSO-B, VSO-C en VSO-D zijn gehuisvest op onze dependance aan de Molenweg. Op de VSO-afdeling wordt, naast de basisvakken, veel aandacht besteed aan arbeidstoeleiding. Er worden diverse praktijkvakken gegeven en er is een uitgebreid stageprogramma. Klik hier voor meer informatie over de praktijkvakken en de stages.

   

Nieuws

24 maart 2020
Berichtgeving thuisonderwijs 24 maart 2020
Beste ouders/verzorgers, lieve mensen,

 

We zijn vandaag gestart aan onze tweede week van thuisonderwijs. We begrijpen dat het voor u een tijd van aanpassen en improvisatie is. Veel ouders moeten hun eigen werk thuis uitvoeren en tegelijkertijd zorgen voor begeleiding van hun kind(eren). Dat vraagt veel van u. Juist onze leerlingen hebben veel baat bij de dagelijkse structuur die op school geboden wordt, maar die nu helemaal wegvalt. Het leren op ’t Kraaienest vindt op een praktische manier plaats, waardoor het lastig is diverse boeken aan te leveren, zoals op veel reguliere scholen gebeurt. Ook de praktijkvakken en stages zijn niet zomaar te vervangen.
Lees meer ›


17 maart 2020
Berichtgeving update afstandsonderwijs 17 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Naar aanleiding van reacties van ouders en intern overleg leest u hier een update m.b.t. het afstandsonderwijs. 
Lees meer ›


16 maart 2020
Berichtgeving update coronavirus 16 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Vandaag is het team op school samen gekomen om met elkaar te bespreken in welke vorm wij onze leerlingen de komende periode van afwezigheid thuis schoolwerk kunnen aanbieden. Omdat het voor onze doelgroep lastig is om lessen digitaal aan te bieden, is het aanbod vooral gericht om de dag voor uw kind op een zinvolle manier in te vullen. Via de email heeft u vandaag een uitgebreide brief toegestuurd gekegen met daarin nuttige tips om de komende weken met uw kind aan te werken.
Lees meer ›