Praktijkvakken en Arbeidstoeleiding

De opbouw van VSO-afdeling is anders dan die van de SO-afdeling. 
Leerlingen volgen, naast de basisvakken als taal en rekenen, een aantal praktijkvakken. Het onderwijs staat in het teken van het praktisch leren en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. We werken aan het gedrag, de zelfstandigheid en de praktische redzaamheid. 

 

Om onze leerlingen te begeleiden naar een toekomstig arbeids/werkproces bieden wij binnen en buiten de school verschillende activiteiten aan die de leerlingen voorbereiden op de werkende maatschappij. 

 

Hieronder vindt u meer informatie over de Praktijkvakken en over de Toeleiding naar werk op 't Kraaienest.