Ouderbetrokkenheid

Het team en ouders van leerlingen van ’t Kraaienest hebben een gezamenlijk doel:

De leerlingen toerusten om zo onafhankelijk mogelijk te functioneren in de maatschappij, waarbij ze goed tot hun recht komen in wat ze kunnen en wie ze zijn. 

Belangrijke waarden in dit gezamenlijke doel zijn: vertrouwen, veiligheid, openheid, integriteit en stabiliteit, waarbij er een continu besef is dat we samen zoeken naar de balans tussen (wat leerlingen) –kunnen- en –aankunnen.

We omschrijven ouderbetrokkenheid dan ook als volgt:

“Samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind, de ouders en de school”.

Vanuit dit doel worden diverse activiteiten door het jaar heen georganiseerd. Waar de ene activiteit als doel heeft ouders te informeren, ligt bij de andere activiteit meer het doel op ouderparticipatie of uitwisselen van informatie.

 

Meer informatie leest u in de bijlage.