Overige informatie

Hier vindt u informatie over Scholen op de kaart, de ESF-subsidie, de inspectie, sponsoring en

jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Mocht u na het lezen van deze onderwerpen toch informatie missen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.