Algemene informatie

Onze slogan is: Speciaal voor jou!

Met onze slogan geven wij aan dat we de leerling centraal stellen; met zijn/haar eigenheid, mogelijkheden en talenten. We zijn een speciale school, die leerlingen zo goed als mogelijk voorbereidt op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

 

Missie

 

Het is onze taak om zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Dit doen we door samen een team te vormen met ouders en andere betrokkenen. Op ‘t Kraaienest is ieder kind speciaal, waarbij veiligheid, respect en ontwikkeling centraal staan.