Algemene informatie

Onze slogan is: Speciaal voor jou!

Hiermee willen we aangeven dat we de leerling centraal stellen; met zijn/haar eigenheid, mogelijkheden en talenten. Ook willen we ermee laten zien dat we een speciale school zijn, die leerlingen zo goed als mogelijk voorbereidt op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

 

Missie

Het is onze taak om zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Dit doen we door samen een team te vormen met ouders en andere betrokkenen. Op ‘t Kraaienest is ieder kind speciaal, waarbij veiligheid, respect en ontwikkeling centraal staan.

 

Waarden

Samen

Samen bereik je meer dan alleen. Vanuit veiligheid, respect en ontwikkeling werken we samen. 

 

Veiligheid

We willen dat iedereen zich binnen de school veilig voelt. We zetten ons in voor een veilige sociale, mentale en fysieke omgeving waarin we aandacht en liefde voor onze leerlingen hebben. We vinden het  belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt. We helpen elkaar te ontwikkelen, waarbij vertrouwen de basis is.

 

Respect

We respecteren elkaar zoals we zijn en vinden het belangrijk dat iedereen zijn eigenheid behoudt. 

 

Ontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat iedereen zich kan en wil ontwikkelen en dat we ons daarvoor samen inzetten. We benaderen elkaar positief en kijken naar de mogelijkheden en talenten in plaats van naar de onmogelijkheden. We geven onze leerlingen de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen.