Onze school

U vindt op deze pagina algemene informatie, praktische informatie en overige informatie.
Onder algemene informatie vindt u onderwerpen zoals onze missie, visie, maar ook over onze uitstroomprofielen en het werken met het ontwikkelingsperspectief. Ook kunt u onze schoolgids en het ondersteuningsprofiel lezen.

 

Onder praktische informatie vindt u onze schooltijden, informatie over verlof en verzuim, informatie over de specialistische naschoolse opvang, het leerlingenvervoer en de therapieën.

 

Onder het kopje overige informatie vindt u informatie over Scholen op de kaart, de ESF-subsidie, de inspectie en sponsoring. Mocht u na het lezen van deze onderwerpen toch informatie missen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.