Groepen

Welkom op de 'groepen' pagina waar u meer informatie per groep kunt vinden. U ziet wie de leerkrachten en assistenten zijn en op welke dagen zij werken. Er is ook een beveiligd gedeelte dat alleen toegangkelijk is voor de ouders/verzorgers met berichten en foto's van de leerlingen.
Onze SO-afdeling bestaat uit 6 groepen: Onderbouw A, Onderbouw B, Middenbouw A, Middenbouw B, Bovenbouw en de Parallelgroep. In elke groep zitten maximaal 13 leerlingen met uitzondering van de Parallelgroep waar maximaal 8 leerlingen in zitten. Voor de klas staat altijd een leerkracht met een assistent.

 

Onze VSO-afdeling bestaat uit 6 groepen: VSO-A, VSO-B1, VSO-B2, VSO-C Praktijk, VSO-C Arbeid en VSO Parallelgroep. De VSO-A groep en de VSO Parallelgroep zitten op het hoofdgebouw, VSO-B1 en VSO-B2, VSO-C Praktijk en VSO-C Arbeid op onze dependance.

 

De afgelopen jaren heeft de VSO-afdeling een flinke ontwikkeling doorgemaakt. We zijn gegroeid naar 6 volwaardige groepen en werken met elkaar hard om het onderwijs in de groep, de praktijkvakken en stages goed af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen. Arbeidstoeleiding en de praktijkvakken nemen een belangrijke plaats in binnen de VSO-afdeling en ook daar volgen nieuwe ontwikkelingen zich snel op. 

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met twee midden-bovenbouwgroepen, ingedeeld op de uitstroombestemming. Er komt een VSO-C praktijkgroep en een VSO-C arbeidsgroep. In de praktijkgroep zitten leerlingen met de uitstroombestemming taakgerichte en activerende dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. In de arbeidsgroep zitten leerlingen met het uitstroombestemming beschut werk of arbeid. We kiezen er bewust voor om het onderscheid nog niet te maken in de onderbouwgroepen. Juist de praktijkvakken en stages geven ons inzichten om de juiste uitstroombestemming te bepalen voor een leerling. 

 

Wilt u meer informatie dan kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.