Groepen

Welkom op de 'groepen' pagina waar u meer informatie per groep kunt vinden. U ziet wie de leerkrachten en assistenten zijn en op welke dagen zij werken. Er is ook een beveiligd gedeelte dat alleen toegangkelijk is voor de ouders/verzorgers met berichten en foto's van de leerlingen.
Onze SO-afdeling bestaat uit 6 groepen: Onderbouw A, Onderbouw B, Middenbouw A, Middenbouw B, Bovenbouw en de Parallelgroep. In elke groep zitten maximaal 12 leerlingen met uitzondering van de Parallelgroep waar maximaal 8 leerlingen in zitten. Voor de klas staat altijd een leerkracht met een assistent.

 

Onze VSO-afdeling bestaat uit 5 groepen: VSO-A, VSO-B, VSO-C, VSO-D en VSO Parallelgroep. De VSO-A groep en de VSO Parallelgroep zitten op het hoofdgebouw, VSO-B, VSO-C en VSO-D op onze dependance. In het VSO wordt veel aandacht besteed aan arbeidstoeleiding. Er worden veel praktijkvakken gegeven en er is een uitgebreid stageprogramma.

 

Wilt u meer informatie dan kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.