Medezeggenschapsraad (MR)

De inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. 't Kraaienest heeft daartoe een Medezeggenschapsraad (MR) van maximaal 6 leden.
De helft gekozen door en uit de ouders, de andere helft door en uit het personeel van de school. Kandidaten voor de MR moeten de uitgangspunten van de school respecteren. In het MR-reglement is het advies- en instemmingsrecht van de raad geregeld (Reglement Medezeggenschapsraad voor het Primair Onderwijs). De MR wordt geïnformeerd over organisatorische en beleidsmatige zaken van de school. Tevens wordt de raad om advies en instemming gevraagd bij voorgenomen bestuursbesluiten. De MR stemt onder andere in met de inhoud van de schoolgids. U kunt de MR bereiken via het emailadres: MR@tkraaienest.nl.

 

De ouders die u vertegenwoordigen zijn:

  • M. Andriessen (moeder van Feline, groep SO Onderbouw B)
  • J. Treub (moeder van Robin, groep VSO-C Praktijk)
  • S. Ninaber (vader van Lucas, groep VSO-A), voorzitter

De volgende teamleden vertegenwoordigen het team:

  • L. König (leerkracht)
  • I. Slootmans (leerkracht)
  • G. Pilon (leerkracht), secretaris

Jaarlijks komt de MR 5 keer bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden notulen gemaakt en deze zijn openbaar. Hieronder kunt u de notulen inzien:

 

Notulen MR vergadering 22 juni 2021

Notulen MR vergadering 28 september 2021

Notulen MR vergadering 30 november 2021

Notulen MR vergadering 15 maart 2022

Notulen MR vergadering 24 mei 2022

Notulen MR vergadering 14 juni 2022

Notulen MR vergadering 27 september 2022

Notulen MR vergadering 6 december 2022