Medezeggenschapsraad (MR)

De inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. 't Kraaienest heeft daartoe een Medezeggenschapsraad (MR) van maximaal 6 leden.
De helft gekozen door en uit de ouders, de andere helft door en uit het personeel van de school. Kandidaten voor de MR moeten de uitgangspunten van de school respecteren. In het MR-reglement is het advies- en instemmingsrecht van de raad geregeld (Reglement Medezeggenschapsraad voor het Primair Onderwijs). De MR wordt geïnformeerd over organisatorische en beleidsmatige zaken van de school. Tevens wordt de raad om advies en instemming gevraagd bij voorgenomen bestuursbesluiten. De MR stemt onder andere in met de inhoud van de schoolgids. U kunt de MR bereiken via het emailadres: MR@tkraaienest.nl.

 

De ouders die u vertegenwoordigen zijn:

  • M. Andriessen (moeder van Feline, groep SO Bovenbouw)
  • P. Mensink (moeder van Jasper, groep VSO-Middenbouw/Bovenbouw Praktijk)
  • S. Ninaber (vader van Lucas, groep OZB), voorzitter

De volgende teamleden vertegenwoordigen het team:

  • S. Mestrom (leerkracht)
  • I. Slootmans (leerkracht)
  • G. Pilon (leerkracht), secretaris

Jaarlijks komt de MR 5 keer bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden notulen gemaakt en deze zijn openbaar. Hieronder kunt u de meest recente notulen inzien:

 

Notulen MR vergadering 12 december 2023

Notulen MR vergadering 26 september 2023

Notulen MR vergadering 13 juni 2023