Schoolgids

De schoolgids geeft veel praktische informatie en wordt jaarlijks samen met de Medezeggenschapsraad, in opdracht van het bestuur, opnieuw aangepast en vastgesteld.
Mocht u na het lezen van de schoolgids behoefte hebben aan meer of andere informatie, dan zijn wij u graag van dienst. Voor wensen of suggesties kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 

 

De schoolgids kunt u inzien via onderstaande link:

Schoolgids 2023-2024