Aanmelden

Op dit moment zit 't Kraaienest vol en werken wij met een belangstellendenlijst. Wij nemen daarom geen nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2023-2024 meer aan. 

 

 

Aanmeldprocedure

Veelal bent u door een andere school of instantie naar een ZML-school verwezen en soms is er ook al contact met het samenwerkingsverband. Een eerste stap in het aanmeldtraject is een rondleiding op de school. Als u als ouder(s) aangeeft te willen aanmelden, vragen wij u het dossier van uw zoon/dochter op te (laten) sturen. Ook doen wij een observatie, zodat we een compleet beeld van uw kind hebben. Wij geven vervolgens aan of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte, oftewel: of wij denken dat ’t Kraaienest de juiste school is voor uw kind.

 

Als er plek is in de groep waar uw kind geplaatst zou moeten worden, dan wordt een digitale aanvraag gedaan voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Deze aanvraag wordt óf door de verwijzende school óf door ’t Kraaienest gedaan. Het totale aanmeldtraject neemt zeker 2 maanden tijd in beslag.

 

Groepsrondleiding

Om u de mogelijkheid te geven onze school te bezoeken, hebben wij dit schooljaar drie algemene rondleidingen gepland. U bent welkom op één van deze rondleidingen. Tijdens de rondleiding zullen we u over onze school vertellen, heeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen en nemen we een kijkje nemen in de klassen. De rondleiding start om 9.30 uur en duurt ongeveer één uur.

 

dinsdag 28 november 2023

maandag 29 januari 2024

dinsdag 19 maart 2024

 

U kunt zich aanmelden voor de rondleiding door telefonisch contact op te nemen met ons (015-3109967) of een mail sturen naar info@tkraaienest.nl.