Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden op school, kunt u telefonisch contact opnemen met ons (015-3109967) of een mail sturen naar info@tkraaienest.nl

 

Veelal bent u door een andere school of instantie naar een ZML-school verwezen en soms is er ook al contact met het samenwerkingsverband.

Een eerste stap in het aanmeldtraject is een gesprek met de directeur en een rondleiding op de school. Als u als ouder(s) aangeeft te willen aanmelden, vragen wij u het dossier van uw zoon/dochter op te (laten) sturen. Ook doen wij een observatie, zodat we een compleet beeld van uw kind hebben. Wij geven vervolgens aan of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte, oftewel: of wij denken dat ’t Kraaienest de juiste school is voor uw kind.

Als er plek is in de groep waar uw kind geplaatst zou moeten worden, dan wordt een digitale aanvraag gedaan voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Deze aanvraag wordt óf door de verwijzende school óf door ’t Kraaienest gedaan. Het totale aanmeldtraject neemt zeker 2 maanden tijd in beslag.

 

Op dit moment zit onze SO afdeling vol en werken wij met een wachtlijst. Wij nemen daarom geen nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2022 - 2023 meer aan.