Aanmelden

Op dit moment zit 't Kraaienest vol en werken wij met een belangstellendenlijst. Wij nemen daarom geen nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2023-2024 meer aan. 

 

 

Aanmeldprocedure

Veelal bent u door een andere school of instantie naar een ZML-school verwezen en soms is er ook al contact met het samenwerkingsverband. Een eerste stap in het aanmeldtraject is een rondleiding op de school. Als u als ouder(s) aangeeft te willen aanmelden, vragen wij u het dossier van uw zoon/dochter op te (laten) sturen. Ook doen wij een observatie, zodat we een compleet beeld van uw kind hebben. Wij geven vervolgens aan of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte, oftewel: of wij denken dat ’t Kraaienest de juiste school is voor uw kind.

 

Als er plek is in de groep waar uw kind geplaatst zou moeten worden, dan wordt een digitale aanvraag gedaan voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Deze aanvraag wordt óf door de verwijzende school óf door ’t Kraaienest gedaan. Het totale aanmeldtraject neemt zeker 2 maanden tijd in beslag.

 

Rondleiding VSO-afdeling

Voor een rondleiding op de VSO-afdeling van 't Kraaienest kunt u telefonisch contact opnemen (015-3109967) of een mail sturen naar info@tkraaienest.nl.

 

Rondleiding SO-afdeling

Omdat er veel belangstelling is voor de SO-afdeling van onze school, hebben wij dit schooljaar drie algemene groepsrondleidingen gepland. U bent welkom op één van deze rondleidingen. Tijdens de rondleiding zullen wij u over onze school vertellen, heeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen en kunt u een kijkje nemen in de klassen. De rondleiding start om 9.30 uur en duurt ongeveer één uur. 

 

De groepsrondleidingen voor de SO-afdeling staan gepland op:

  • maandag 20 november 2023 - afgerond
  • maandag 29 januari 2024 - afgerond
  • dinsdag 12 maart 2024 - VOL!

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor één van de groepsrondleidingen. Uiteraard kunt u bij vragen altijd eerder telefonisch contact met ons opnemen.

Invoer:

Achternaam *
Voornaam *
Telefoonnummer *
Naam kind *
Geboortedatum kind *
Datum rondleiding *
Aantal volwassenen dat deelneemt *
* Verplichte velden