Kwaliteit onderwijs

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen in het schoolplan) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden.
Het schoolplan 2023-2027 geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische koers van Lucas Onderwijs. Het plan dient tevens als verantwoordingsinstrument voor de Inspectie van het Onderwijs, met een beschrijving van ons onderwijskundig beleid, ons personeelsbeleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. U kunt meer lezen over de kwaliteit van ons onderwijs en de kwaliteitszorg in het schoolplan (zie document hieronder).