Nieuws

22 april 2020

Berichtgeving coronavirus 22 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Gisteravond heeft de Minister-President mededelingen gedaan over de start van de scholen. Er is aangegeven dat kinderen in de basisschoolleeftijd weer naar school mogen per 11 mei, maar dat jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs pas later naar school mogen. Dit betekent dat de SO-afdeling weer gaat starten, maar dat de VSO-afdeling later start; zoals het er nu naar uitziet, per 1 juni.


Vanmorgen wordt er door het ministerie van OCW een brief naar de schoolbesturen gestuurd met daarbij protocollen waar scholen aan moeten voldoen. We ontvangen ook een handreiking van de PO-Raad. Op basis van deze handreiking zullen scholen een Heropeningsplan moeten schrijven. Dit moet besproken worden met de MR.

 

Vandaag hebben we, zodra de informatie vanuit het bestuur binnen is, overleg met alle collega’s. Er zullen in het Heropeningsplan duidelijke afspraken en richtlijnen komen, waardoor het voor iedereen duidelijk is hoe we zo veilig mogelijk met de SO-afdeling kunnen starten op maandag 11 mei.  

 

Wij hopen u zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdagochtend, dit plan te presenteren.