Nieuws

24 maart 2020

Berichtgeving thuisonderwijs 24 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), lieve mensen,

 

We zijn vandaag gestart aan onze tweede week van thuisonderwijs. We begrijpen dat het voor u een tijd van aanpassen en improvisatie is. Veel ouders moeten hun eigen werk thuis uitvoeren en tegelijkertijd zorgen voor begeleiding van hun kind(eren). Dat vraagt veel van u. Juist onze leerlingen hebben veel baat bij de dagelijkse structuur die op school geboden wordt, maar die nu helemaal wegvalt. Het leren op ’t Kraaienest vindt op een praktische manier plaats, waardoor het lastig is diverse boeken aan te leveren, zoals op veel reguliere scholen gebeurt. Ook de praktijkvakken en stages zijn niet zomaar te vervangen.


De leerkrachten hebben regelmatig contact met u als ouders en zij zijn dan ook uw aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over de lesstof en het onderwijsaanbod. Zij zijn op hun werkdagen beschikbaar tussen 10.00-12.00 uur via de mail. U ontvangt regelmatig nieuwe lesstof of lessuggesties via de mail. Belangrijk is om de kennis en vaardigheden te onderhouden. Nog belangrijker is het om te zorgen dat uw kind ontspannen is en blijft; dit kan alleen als u goed kijkt naar wat er mogelijk is voor uw kind: vraag geen dingen die niet lukken of teveel zijn. Maar doe ook geen dingen die van u teveel vragen. Wat niet lukt, lukt niet en wat wel lukt, is meegenomen.

 

We zien dat veel ouders ook contact zoeken met school met vragen, maar ook over hoe het thuis gaat en dat vinden we fijn, want dan blijven we op de hoogte van een ieders situatie. Blijf dat dus vooral doen! In een aantal groepen is een zogenaamde klassenkrant opgestart. Het is voor alle leerlingen leuk om te zien wat hun klasgenootjes doen en het brengt een ieder weer op leuke ideeën.

 

Het is belangrijk ook thuis dagelijkse structuur aan te brengen door een rooster of dagplanning te volgen. Er zijn diverse links gestuurd om digitaal te oefenen met diverse vaardigheden, maar juist ook het praktisch oefenen is heel zinvol. Blijft u ook dagelijks (voor)lezen met uw kind, gezelschapsspelletjes doen en buiten wandelen of spelen.

 

Op school zorgen wij voor opvang van een klein aantal leerlingen van wie de ouders een vitaal beroep uitoefenen. De teamleden proberen zoveel als mogelijk thuis te werken. Vooralsnog heeft ons geen bericht bereikt dat iemand van het team of de leerlingen het virus heeft. We hopen dan ook dat iedereen gezond en wel deze periode doorstaat.

 

In deze tijd is ook de logopedie, fysiotherapie en ergotherapie gestopt. Puup Vrenken (logopedist), Michelle de Heer (logopedist), Margrethe van der Kleij (fysiotherapeut) en Jeanet Duynisveld (ergotherapeut) laten weten via de mail beschikbaar te zijn voor vragen. U kunt uw mail ook sturen naar info@tkraaienest.nl, dan sturen wij het door naar de betreffende therapeut.

 

Meester Bart uit Harderwijk heeft een lied geschreven: ‘ode aan de thuisonderwijzende ouder’, waarin hij herkenbare dingen zegt:

https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0

 

We wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en laten we via mail of telefoon in contact blijven met elkaar!