Nieuws

17 maart 2020

Berichtgeving update afstandsonderwijs 17 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Naar aanleiding van reacties van ouders en intern overleg leest u hier een update m.b.t. het afstandsonderwijs. 


Gisteren heeft u een algemene brief ontvangen met daarin diverse lessuggesties. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn die specifiek betrekking hebben op het thuisonderwijs aan uw zoon/dochter. Intern zijn wij tot de volgende afspraken gekomen:

 

-      De klassenleiding is het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over de lesstof en het onderwijsaanbod

-      Zij onderhouden het contact met ouders en zijn op hun werkdagen beschikbaar van 10.00-12.00 via de mail

-      De aangepaste lesstof/lessuggesties zal via de klassenleiding gemaild worden

-      Doel hierbij is het onderhouden van de al opgedane kennis en vaardigheden

 

Voor vragen m.b.t. de organisatie kunt u contact opnemen met Monique Ruygrok, teamleider SO (mruijgrok@tkraaienest.nl) of Judith Janssen, teamleider VSO (jjanssen@tkraaienest.nl).