Nieuws

16 maart 2020

Berichtgeving update coronavirus 16 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Vandaag is het team op school samen gekomen om met elkaar te bespreken in welke vorm wij onze leerlingen de komende periode van afwezigheid thuis schoolwerk kunnen aanbieden. Omdat het voor onze doelgroep lastig is om lessen digitaal aan te bieden, is het aanbod vooral gericht om de dag voor uw kind op een zinvolle manier in te vullen. Via de email heeft u vandaag een uitgebreide brief toegestuurd gekegen met daarin nuttige tips om de komende weken met uw kind aan te werken.


Wij hebben vandaag geïnventariseerd voor welke kinderen wij opvang kunnen bieden op school. Het gaat hierbij nadrukkelijk om kinderen van wie de ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale beroepen en geen andere opvangmogelijkheid hebben. Deze week zijn er twee leerlingen die door school worden opgevangen. De leerlingen worden opgevangen door een leerkracht en een onderwijsassistent. Hiervoor hebben wij een rooster gemaakt. Heeft u een beroep in de vitale sector en krijgt u de opvang voor uw kind niet rond, dan kunt u dit doorgeven via ons algemene emailadres: info@tkraaienest.nl. Onze teamleden werken vanaf morgen zoveel mogelijk thuis, waardoor de school het beste te bereiken is via het algemene emailadres.

 

Vanwege de schoolsluiting gaan de volgende, reeds geplande bijeenkomsten/activiteiten niet door:

  • Donderdagavond 26 maart: ouderinformatieavond kamp groepen Middenbouw B en Bovenbouw.
  • Dinsdag 31 maart: oudercontactavond lezing ‘Geef me de vijf’. Samen met de organisatie zal er gekeken worden naar een alternatieve datum.
  • Woensdag 1 april: oudercontactbijeenkomst groep VSO-D in verband met de lessen seksuele vorming voor MEE.
  • Dinsdag 7 april t/m 9 april: schoolkamp groepen Middenbouw B en Bovenbouw. De kampcommissie gaat overleggen of het kamp verplaatst kan worden naar een later moment in het jaar.
  • Donderdag 9 april: Bekijk Je toekomst Beurs. In dit schooljaar kan de beurs helaas niet meer georganiseerd worden. De organisator komt t.z.t, in afstemming met het onderwijs, met een nieuwe datum.

 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan erg snel. Wij blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen en zullen u, indien nodig, hiervan op de hoogte brengen via de mail. Ook worden al onze berichten geplaatst op onze website www.tkraaienest.nl.