Nieuws

01 april 2020

Berichtgeving verlenging afstandsonderwijs 1 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie (tot en met 8 mei). De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.


Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, zijn wij onder de indruk van de inzet van u en onze teamleden om in zo’n kort tijdsbestek vorm te geven aan onderwijs op afstand. Wij blijven ons de komende periode ten volle inzetten om hier op een goede manier invulling aan te geven. We hebben met het team daarom een aantal afspraken gemaakt:

 

  • De klassenleiding heeft regelmatig contact met u over hoe het gaat met het thuisonderwijs én de thuissituatie.
  • Elke week vindt u de klassenkrant op de groepspagina van de site, zoals u gewend bent.
  • U ontvangt ook elke week via een link een muziek- of beweegles. Deze lessen wisselen elkaar af.
  • De leerkracht zal regelmatig zorgen voor nieuwe les- en oefenstof. Als u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met de leerkracht.

 

We herhalen hierbij het beroep dat we doen op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs. We weten dat het voor velen van u momenteel een drukke en intensieve tijd is. Blijft u daarom goed kijken wat er wel en niet mogelijk is voor uw kind in uw situatie. Belangrijk is dat er geen druk ontstaat: wat niet lukt, lukt niet!

 

We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een cruciaal beroep. Ook als er sprake is van een onveilige thuissituatie kan er noodopvang ingezet worden. We houden ons bij deze noodopvang aan de regels van het RIVM. 

 

Via de mail houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom goed in de gaten. Heeft u vragen? De school (hoofdgebouw) is telefonisch bereikbaar tijdens schooltijden. U kunt ook via de mail contact zoeken met school: info@tkraaienest.nl. Deze mailbox wordt regelmatig gecheckt. Voor vragen over lesstof kunt u contact opnemen met de leerkracht.