Nieuws

24 april 2020

Opstartprotocol SO-afdeling

Beste ouders/verzorgers,

 

Dit bericht is vooral gericht aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de SO-afdeling. Toch is het ook goed voor de ouders van de VSO-leerlingen om te lezen hoe we gaan starten met de SO-afdeling op 11 mei.


Voor de ouders van leerlingen van de VSO-afdeling geldt het volgende:

Omdat de VSO-afdeling tot 1 juni gesloten is, blijven wij ons met de VSO-collega’s de komende periode ten volle inzetten voor het geven van les op afstand. Ook na de meivakantie zullen wij dit doen zoals u van ons gewend bent: de leerkracht zorgt voor nieuwe les- en oefenstof, de leerkracht is beschikbaar via de mail tussen 10.00 en 12.00 uur en heeft wekelijks contact met u en leerling (via Teams of telefonisch) en de leerkracht plaats de wekelijkse klassenkrant op de beveiligde groepspagina. Op 20 mei maakt het kabinet bekend of de leerlingen uit het voortgezet onderwijs definitief naar school mogen per 1 juni. Bij positief bericht informeren we u daarna uiteraard op welke manier wij het onderwijs gaan organiseren op de VSO-afdeling.

 

Voor de ouders van leerlingen van de SO-afdeling geldt het volgende:

Als bijlage vindt u het Opstartprotocol en een poster. Alle afspraken zijn gebaseerd op én in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Wilt u het protocol van twee A4-tjes goed doorlezen? Het is onderverdeeld in een aantal kopjes:

 

 • Basisafspraken: we houden als volwassenen 1,5 mtr afstand, dit geldt niet voor leerlingen onderling, maar wel weer voor personeelslid en leerling (voor zover mogelijk).

 

 • Hygiëne-maatregelen: er is extra schoonmaak door het schoonmaakbedrijf en we hebben voldoende beschermende middelen binnen school.

 

 • Gebruik van ruimte – brengen/ophalen: u mag niet de school in! Er is in de ochtend ruime tijd om uw kind te brengen (8.15-9.00 uur). Blijf met uw kind in de auto zitten of bij de fiets staan. Personeelsleden zullen de kinderen vanuit buiten naar binnen begeleiden. Ook bij het ophalen (om 14.30 uur) blijft u buiten (met 1,5 meter afstand tot anderen) wachten. Uw kind wordt door een personeelslid naar u toe gebracht.

 

 • Wie aanwezig/afwezig:
  • leerlingen met corona gerelateerde klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts), blijven thuis. Omdat er leerlingen zijn die regelmatig langere tijd een snotterige neus hebben, hebben we contact gehad met het RIVM hierover. Zij benadrukken dat ook dan het belangrijk is thuis te blijven.
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep blijven thuis. Mailt u school voor 8 mei (info@tkraaienest.nl) indien uw kind om deze reden afwezig is.
  • Bij leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, hebben ouders overleg met de school over de aanwezigheid op school. Mailt u school voor 8 mei (info@tkraaienest.nl) om te overleggen.

 

 • Activiteiten: Voorlopig gaan vieringen, schoolreisjes en andere gezamenlijke activiteiten niet door.

 

 • Leerlingenvervoer: De gemeente organiseert het leerlingenvervoer op de reguliere wijze. Hier komt vóór 11 mei een nadere uitwerking op. We houden u op de hoogte.

 

We zijn de laatste dagen hard aan het werk geweest om alle afspraken goed af te stemmen en gaan voor een zo veilig mogelijke start op maandag 11 mei. We hopen dat u met ons mee denkt en helpt als het gaat om de veiligheid. Wij hebben vooral ook veel zin om weer te starten met te doen wat we met zoveel plezier doen: werken op een school met kinderen! We zien naar ze uit en hopen dat u uw kind met een goed gevoel bij ons achter kunt laten.

 

De algemene mailbox van school wordt in de vakantie dagelijks gelezen en hier kunt u dan ook uw vragen kwijt. Graag horen wij van u als uw kind niet naar school komt met genoemde reden. Ook is er ruimte om te overleggen hierover.

 

Tot slot wensen wij u namens het team een fijne vakantie, in goede gezondheid!

 

Opstartprotocol SO-afdeling

Poster Rijksoverheid protocol voor ouders