Nieuws

10 september 2019

Ouderbrief lerarentekort

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Momenteel staan de kranten bol van de berichtgeving over (de gevolgen van) het lerarentekort. Het bestuur van Lucas Onderwijs vraagt – net zoals veel andere besturen in Nederland - in deze brief uw aandacht voor het lerarentekort dat heerst in grote delen van Nederland en begrip voor maatregelen, die lokaal soms getroffen (moeten) worden. De omvang van het lerarentekort en de oplossingen die gevonden (moeten gaan) worden zijn in geen school hetzelfde. Wij proberen in onze school dagelijks om te gaan met de gevolgen van het lerarentekort en zullen daarover steeds met team en MR onze eigen afwegingen maken en u daarover informeren.


Ouderbrief lerarentekort
Op verzoek van ons bestuur delen wij daarom met u onderstaande brief.

 

Ouderbrief lerarentekort